• Ilmailu

Osaamisemme kattaa ilmailuun liittyvät erityiskysymykset. Tarjoamme palveluita muun muassa liittyen:
• ilma-alusten omistusjärjestelyihin;
• ilma-alusten kauppoihin;
• vientiluottolaitosten takaamiin järjestelyihin;
• ilma-alusten leasing-sopimuksiin;
• ilma-alusten käyttöön velan vakuutena.