Joni on erikoistunut immateriaalioikeuteen, IT-oikeuteen ja riitojenratkaisuun. Hän on syventänyt immateriaalioikeuksien ja IT-oikeuden osaamistaan suorittamalla Innovation and Communications Law diplomin Turun Yliopistossa. Joni avustaa asiakkaita immateriaalioikeudellisissa ja IT-oikeudellisissa asioissa ja tarjoaa oikeudellista neuvontaa myös yleisen liikejuridiikan alueelta.