Kalle on toimiston osakas vastuualueenaan Viron liiketoiminta. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat yrityskaupat sekä yhtiö- ja sopimusoikeudelliset kysymykset. Kalle on vuosien varrella edustanut suomalaisia ja muita kansainvälisiä asiakkaita lukuisissa Virossa toteutetuissa yrityskaupoissa, etabloitumishankkeissa sekä muissa yritysjärjestelyissä. Lisäksi hän on edustanut useita virolaisia ja kansainvälisiä asiakkaita Suomeen suuntautuvissa investointihankkeissa.

Kalle on sekä Viron että Suomen asianajajaliiton jäsen. Hän luennoi säännöllisesti kotimaisissa ja ulkomaisissa seminaareissa. Lisäksi hän on toiminut useiden suomalaisten ja virolaisten yhtiöiden ja yhdistysten hallitustehtävissä.