Tietopaketti kirjeen vastaan­ottaneelle

Hedman Partners lähettää säännönmukaisesti kirjeitä liittymän haltijoille näiden liittymän kautta tapahtuneiden tekijänoikeuden loukkausten vuoksi. Liittymän omistaja on aina asiaan osallinen ja velvollinen sietämään asian selvittelyä ja mahdollisia jatkotoimia. Liittymän omistajalla on myös paras tieto siitä miten liittymää on käytetty.

Lähettämämme kirje on ilmoitus tehdystä havainnosta ja mahdollisuudesta sopia asia hyvittämällä teko ilman oikeudenkäyntiä ja siitä seuraavia kustannuksia. Hyvityksen suorittamisen jälkeen asia on kokonaan sovittu ja lähetämme siitä kirjallisen vahvistuksen.

Mikäli teillä on kirjeestä kysyttävää, vastaamme kyselyihin puhelimitse ja sähköpostitse. Olemme myös keränneet alle vastaukset meille esitettyihin yleisimpiin kysymyksiin.

Yleisimmät kysymykset:

Mikä on BitTorrent?

BitTorrent on hajautettuun tiedostonjakoon perustuva teknologia. Sen tarkoitus on tiedostojen mahdollisimman tehokas levittäminen rajattomalle määrälle vastaanottajia. BitTorrentin toimintaperiaatteen mukaisesti sen toimintaan osallistuvat käyttäjät jakavat hallussaan olevaa tiedostoa ja sen osia eteenpäin toisille käyttäjille. Myös sellainen BitTorrentin käyttäjä, joka on ladannut BitTorrentin kautta tiedoston on hyväksynyt myös sen, että hän jakaa sitä edelleen verkon muille käyttäjille. Teknologia on itsessään laillinen, mutta sen käyttö laittomaan tiedostojenjakoon on valitettavan yleistä.

Mistä tiedot ovat peräisin?

IP-osoite ja muut tekniset tiedot ovat peräisin julkisesta vertaisverkosta, johon kenellä tahansa on pääsy.

Liittymän omistajan nimi- ja osoitetiedot ovat peräisin internetliittymän tarjonneelta operaattorilta, jonka Markkinaoikeus on Hedman Partnersin hakemuksesta määrännyt luovuttamaan tiedot tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla. Operaattorin on tällaisessa tilanteessa lain mukaan luovutettava tiedot, ja tämä koskee kaikkia operaattoreita.

IP-osoitteeni ei täsmää kirjeessä ilmoitettuun?

Kuluttajaliittymissä on käytössä ns. dynaaminen IP-osoite. Jos nykyinen IP-osoite on eri kuin kirjeessä ilmoitettu, on IP-osoite todennäköisesti vaihtunut. Operaattori on antanut tiedon kenellä IP-osoite on ollut käytössä juuri havaitun loukkauksen hetkellä. Huomaa myös, että tietokoneesi IP-osoite saattaa olla lähiverkon IP-osoite. Julkisen IP-osoitteen pystyt tarkistamaan esimerkiksi täältä: https://www.whatismyip.com/

Mihin hyvityksen määrä perustuu?

Luvaton teoksen levittäminen on tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan aina hyvitettävä. Kuten oikeuskäytännössäkin on todettu, hyvitys kuuluu olennaisena osana tekijänoikeuslaissa säädettyyn seuraamusjärjestelmään ja sen tarkoitus on osaltaan tehokkaasti ehkäistä tekijänoikeuksien loukkaamista.

Suomalaisessa ylempien oikeuksien tuomioissa hyvitystä on tuomittu BitTorrent-levityksestä sadoista euroista tuhansiin euroihin riippuen BitTorrent-parvien käyttäjämääristä. Toisin kuin nykyään, näissä tapauksissa käyttäjämäärä oli aina rajattu korkeintaan 10 000 käyttäjään johtuen silloin käytetyn Finreactor-palvelun itse asettamasta rajoituksesta. Tässä joitakin esimerkkejä tuomituista hyvityksistä:

1272 euroa hyvitystä viiden mobiilipelin jakamisesta (Korkein oikeus KKO 2010:48, hyvitys ei korkeimman oikeuden vuosikirjassa julkaistussa osuudessa)

2651,80 euroa kolmen tietokonepelin jakamisesta (Rovaniemen hovioikeus tuomio nro 204, Drno R 07/421, annettu 4.3.2011)

8000 euroa tietokoneen käyttöjärjestelmän jakamisesta (KKO 30.6.2010, Drno R 2008/72, 1399)

10 000 euroa tietokonepelin jakamisesta (KKO 2010:47 Ei-ylläpitäjää koskeva osuus, tuomion kappaleet 45–48, ei julkaistu vuosikirjassa)

Hedman Partners on yhdessä oikeudenomistajien kanssa tarjonnut kirjeen vastaanottajille mahdollisuutta hyvittää teko kohtuulliseksi arvioidun ja yhdenmukaistetun hyvityksen. Hyvityksen määrä riippuu loukkauksen kohteena olevien nimikkeiden ja oikeudenomistajien määrästä.

Mahdollisessa oikeudenkäynnissä hyvitys voidaan arvioida toisin ja painottaen yleisön määrää, joka on voinut kasvaa suureksi. Kirjeen vastaanottaneiden liittymistä on jaettu teoksia merkittävissä määrin sillä tekijänoikeuslain 60 a § mahdollistaa tietojen saannin vain merkittävissä määrin -kynnyksen ylittyessä.

Miten omaan käyttöön lataaminen vaikuttaa?

Tekijänoikeudella suojattujen teosten lataaminen laittomasta lähteestä edes omaan käyttöön ei ole luvallista tekijänoikeuslain 11 §:n 5 momentin perusteella. Vertaisverkosta ladattaessa on kuitenkin samanaikaisesti saattanut tiedoston jakoon myös muille verkon käyttäjille, mikä on omaan käyttöön lataamista huomattavasti vahingollisempaa.

Minkälaisia seurauksia voi olla, jos kirjeen jättää huomiotta?

Suosittelemme reagoimaan kirjeeseen välittömästi sen saamisen jälkeen. Ilman hyväksyttävän selvityksen antamista hyvityksen laiminlyönnin seurauksena on todennäköisesti asian vieminen eteenpäin joko siviilikanteena tai tutkintapyyntönä poliisille. Mikäli kirjeestä on jotain huomautettavaa, suosittelemme kuluriskin pienentämiseksi olemaan Hedman Partnersiin yhteydessä ja oikeusturvan niin vaatiessa kääntymään oman asiamiehen puoleen.

Onko Hedman Partnersilla vireillä oikeudenkäyntejä kirjeiden vastaanottajia vastaan?

Hedman Partnersilla on vireillä tekijänoikeuden valvontaan liittyviä oikeudenkäyntejä.

Vireillä olevien siviiliasioiden määrän voi tiedustella markkinaoikeudesta: http://markkinaoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Vireillä olevat rikosasiat eivät ole ennen syyttäjän tekemää syytteen nostamista julkista tietoa.

Miten voin varmistua, että kirjeen yhteystiedot ja pankkitili todella kuuluu Hedman Partnersille?

Hedman Partnersin yhteystiedot tekijänoikeusasioissa ovat puhelimitse 09 4242 8799 ja sähköpostitse copyright@hedman-attorneys.com

Takaisin Tekijänoikeuden valvonta