• Tietosuoja

Riittävä ja tarkka data on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin, joten asianmukaiseen tietosuojan tasoon on kiinnitettävä aiempaa enempää huomiota. Avustamme yrityksiä erityisesti teknologiaan, verkkokaupankäyntiin, markkinointiin ja luottotietoihin liittyvissä tietosuojakysymyksissä. Avustamme esimerkiksi:

• Sopimuksissa henkilötietojen käsittelystä
• Tietosuojaselosteiden laatimisessa
• Sähköisen viestinnän tietosuojakysymyksissä
• Tietosuojatilanteen kartoittamisessa
• Ulkoistussopimusten laadinnassa
• Henkilöstön tietosuojakoulutuksissa